Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
# #

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

Poslaním SEPS, a.s. je spoľahlivo prevádzkovať prenosovú sústavu, zabezpečovať dispečerské riadenie sústavy, jej údržbu, obnovu a rozvoj tak, aby bola zaručená spoľahlivá a kvalitná dodávka elektriny všetkým užívateľom prenosovej sústavy a jej paralelná prevádzka so susednými prenosovými sústavami.

Náš dlhodobý partner na expedíciach

SEPS podporuje klub finančne.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
# #

Espra

Tvorba webových stránok, webdizajn, optimalizácia webstránok, registrácia domén, webhosting, tlač, reklamné bannery a Espra ponúka stále viac.

Mediálna a reklamná podpora

Aktualizácie webovej stránky klubu, vizitky klubu, reklamné predmety, nálepky a pod.